Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Góc khúc xạ của ánh sáng tím - Vật lý 12

rtím

Vật lý 12. Góc khúc xạ của ánh sáng tím. Hướng dẫn chi tiết.

Góc khúc xạ của ánh sáng đỏ - Vật lý 12

rđ

Vật lý 12. Góc khúc xạ của ánh sáng đỏ. Hướng dẫn chi tiết.

Góc lệch của các tia - Vật lý 12

D

Vật lý 12. Góc lệch của các tia. Hướng dẫn chi tiết.

Góc lệch của tia ló - Vật lý 12

Dđ

Vật lý 12. Góc lệch của tia đỏ. Hướng dẫn chi tiết.

Góc lệch của tia tím - Vật lý 12

Dtím

Vật lý 12. Góc lệch của tia tím. Hướng dẫn chi tiết.

Khoảng cách từ lăng kính tới màn - Vật lý 12

h

Vật lý 12. Khoảng cách từ lăng kính tới màn. Hướng dẫn chi tiết.

Bề rộng quang phổ - Vật lý 12

x

Vật lý 12. Bề rộng quang phổ. Hướng dẫn chi tiết.

Vị trí trùng của giao thoa - Vật lý 12

x

Vật lý 12. Vị trí trùng của giao thoa. Hướng dẫn chi tiết.

Vị trí điểm cần xét - Vật lý 12

xM

Vật lý 12. Vị trí điểm cần xét. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc của ánh sáng trong môi trường chiết suất n - Vật lý 12

v'

Vật lý 12. Vận tốc của ánh sáng trong môi trường chiết suất n. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Bán kính sao Thủy

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Kim

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Hỏa

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Mộc

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Thổ

31 thg 10, 2021

R

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị