Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Cường độ dòng điện bão hòa - Vật lý 12

Ibh

Vật lý 12. Cường độ dòng điện bão hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Số photon - Vật lý 12

Np

Vật lý 12. Số photon. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ chiếu sáng - Vật lý 12

Isáng

Vật lý 12. Cường độ chiếu sáng. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc của quang điện tử - Vật lý 12

v

Vật lý 12. Vận tốc của quang electron. Hướng dẫn chi tiết.

Động năng cực đại của quang điện tử - Vật lý 12

Wđ

Vật lý 12. Động năng cực đại của quang electron. Hướng dẫn chi tiết.

Tiêu cự thấu kính với ánh sáng tím - Vật lý 12

ftím

Vật lý 12. Tiêu cự thấu kính với ánh sáng tím. Hướng dẫn chi tiết.

Tiêu cự thấu kính với ánh sáng đỏ - Vật lý 12

fđ

Vật lý 12.Tiêu cự thấu kính với ánh sáng đỏ. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu lộ trình của giao thoa ánh sáng - Vật lý 12

d

Vật lý 12. Hiệu lộ trình của giao thoa ánh sáng. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc của ánh sáng tím trong môi trường có chiết suất - Vật lý 12

vtím

Vật lý 12. Vận tốc của ánh sáng tím trong môi trường có chiết suất. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất - Vật lý 12

vchàm

Vật lý 12. Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Chiết suất của môi trường

3 thg 9, 2020

n

Góc tới

3 thg 9, 2020

i

Góc khúc xạ

3 thg 9, 2020

r

Góc giới hạn toàn phần

3 thg 9, 2020

igh

Góc chiết quang

3 thg 9, 2020

A

Hằng số được xem nhiều

Điện tích proton

1 thg 11, 2021

qp

Khối lượng proton

1 thg 11, 2021

mp

Khối lượng nơtron

1 thg 11, 2021

mn

Hằng số điện môi của một số chất

1 thg 11, 2021

ε

Hằng số Faraday

1 thg 11, 2021

F

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị