Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất - Vật lý 12

Vật lý 12. Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

vchàm


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường chân không.

- Trong môi trường chân không, vận tốc của các ánh sáng đơn sắc là như nhau. Khi vào môi trường có chiết suất thì vận tốc của các ánh sáng đơn sắc sẽ khác nhau, vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các ánh sáng màu còn lại.

 

Đơn vị tính: m/s

 

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.