Biên độ góc của dao động con lắc đơn - Vật lý 12

Vật lý 12.Biên độ góc của dao động con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

α0


Nội dung:

 

Khái niệm:

α0 là góc quét ban đầu cực đại của con lắc đơn tính từ vị trí thả đến vị trí cân bằng.

 

Đơn vị tính: radian rad

 

hinh-anh-bien-do-goc-cua-dao-dong-con-lac-don-vat-ly-12-255-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ