Biên độ dài và biên độ góc

Vật lý 12. Biên độ dài và biên độ góc. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

s0=lα0=2Wmω2


Nội dung:

s0 biên độ dài

α0 biên độ góc

s0 biên độ dài

α0 biên độ góc

Tin tức

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị