Biên độ dài của dao động con lắc đơn - Vật lý 12

Vật lý 12.Biên độ dài của dao động con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

s0


Nội dung:

Khái niệm: 

s0 là chiều dài cung cực đại mà con lắc đơn quét được từ vị trí thả đến vị trí cân bằng.

 

Đơn vị tính: mét m

 

hinh-anh-bien-do-dai-cua-dao-dong-con-lac-don-vat-ly-12-253-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ