Hệ thức vuông pha cho con lắc đơn - vật lý 12

Vật lý 12.Hệ thức vuông pha cho con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

ss02+vωs02=1aω2s02+vωs02=1


Nội dung:

s0=vmaxω=s2+vω2=amaxω2

vmax=amaxω=v2+aω2

s0=vmaxω=s2+vω2=amaxω2

vmax=amaxω=v2+aω2

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.