Điện lượng

Điện lượng là gì? Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết.

q

 

Khái niệm:

Điện lượng cho biết số lượng điện mang của điện tích.

 

Đơn vị tính: Coulomb (C)

 

hinh-anh-dien-luong-109-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ