Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Chu kì dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

T

Vật lý 12. Chu kì dòng điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

f

Vật lý 12. Tần số dòng điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Mức cường độ âm - Vật lý 12

L

Vật lý 12. Mức cường độ âm. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc dao động của phần tử tại M - Vật lý 12

vM

Vật lý 12. Vận tốc dao động của phần tử tại M. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn - Vật lý 12

I0

Vật lý 12. Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm - Vật lý 12

I

Vật lý 12. Cường độ âm. Hướng dẫn chi tiết.

Biên độ tại một điểm đang xét trong giao thoa sóng - Vật lý 12

AM, A1M, A2M

Vật lý 12. Biên độ tại một điểm đang xét trong giao thoa sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng - Vật lý 12

φ

Vật lý 12. Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Độ lệch pha tại một điểm với mỗi nguồn sóng - Vật lý 12

φ1, φ2

Vật lý 12. Độ lệch pha tại một điểm với mỗi nguồn sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng - Vật lý 12

d1, d2

Vật lý 12. Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị