Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Advertisement

Số proton - Vật lý 12

Z

Vật lý 12. Số proton. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng hạt nhân - Vật lý 12

mX

Vật lý 12. Khối lượng hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính hạt nhân - Vật lý 12

R

Vật lý 12. Bán kính hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết.

Công suất tiêu thụ - Vật lý 12

P

Vật lý 12. Công suất tiêu thu.BHướng dẫn chi tiết.

Hiệu suất khi truyền tải điện năng - Vật lý 12

H

Vật lý 12. Hiệu suất khi truyền tải điện năng. Hướng dẫn chi tiết.

Công suất hao phí khi truyền tải - Vật lý 12

Php

Vật lý 12. Công suất hao phí khi truyền tải. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế phát khi truyền tải - Vật lý 12

Up

Vật lý 12. Hiệu điện thế phát khi truyền tải. Hướng dẫn chi tiết.

Công suất phát khi truyền tải - Vật lý 12

PP

Vật lý 12. Công suất phát khi truyền tải.. Hướng dẫn chi tiết.

Độ giảm điện thế - Vật lý 12

U

Vật lý 12. Độ giảm điện thế. Hướng dẫn chi tiết.

Dòng điện qua dây trung hòa - Vật lý 12

I0

Vật lý 12. Dòng điện qua dây trung hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.