Hiệu điện thế phát khi truyền tải - Vật lý 12

Vật lý 12. Hiệu điện thế phát khi truyền tải. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

Up


Nội dung:

 

Khái niệm:

Để truyền tải điện năng đi xa ta cần đặt vào máy phát điện một điện thế phát. Việc thay đổi hiệu điện thế phát  giúp truyền tải tăng hiệu suất.

 

Đơn vị tính: Volt V 

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị