Khối lượng Trái Đất

Vật lý 10.Khối lượng Trái Đất. Hướng dẫn chi tiết.

M

Trái Đất cấu tạo bởi các nguyên tố :

 32,1 %Fe        1,8% Ni30,1% O           1,5% Ca15,1% Si          1,4% Al13,9% Mg         2,9% S

hinh-anh-khoi-luong-trai-dat-24-0

Nguyên tố khác 1,2%

Khí quyển dày 120 km gồm : 

78,1% N220,9%O20,9% Ar0,0035% CO2

hinh-anh-khoi-luong-trai-dat-24-1

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ