Gia tốc trọng trường khi vật ở mặt đất.

Vật lý 10. Gia tốc trọng trường khi vật ở mặt đất. Hướng dẫn chi tiết.

g=G.MRtrái đt2

Chú thích:

g: gia tốc trọng trường m/s2.

G: hằng số hấp dẫn 6,67.10-11(N.m2kg2).

M: khối lượng trái đất 6.1024(kg).

Rtrái đt: bán kính trái đất 6400(km).

hinh-anh-gia-toc-trong-truong-khi-vat-o-mat-dat-30-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ