Hằng số hấp dẫn

Vật lý 10.Hằng số hấp dẫn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

G


Nội dung:

Ý nghĩa : tỉ lệ lực kết nối giữa hai vật có khối lượng.

Hằng số hấp dẫn được đo bởi thí nghiệm cavendish 1797.

hinh-anh-hang-so-hap-dan-45-0

Được áp dụng trong công thức lực hấp dẫn giữa các vật có khối lượng ở  định luật vạn vật hấp dẫn Newton.

Kí hiệu G được nhà vật lý Sir Charles Vernon Boys vào năm 1890.

Giá trị hằng số hấp dẫn khó đo với độ chính xác cao vì yếu hơn các lực cơ bản khác.

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ