Khoảng cách - Vật lý 10

Vật lý 10. Khoảng cách của hai vật. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

r


Nội dung:

 

Khái niệm:

r là độ dài đường thẳng nối giữa hai tâm của vật.

 

Đơn vị tính: mét m

 

hinh-anh-khoang-cach-vat-ly-10-40-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ