Tin tức

Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện.

Vật lý 11. Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện. Hướng dẫn chi tiết.

T = F2đ + P2

tanα = FđP

hinh-anh-luc-cang-day-khi-hai-qua-cau-tich-dien-947-0

Điều kiện cân bằng:

T+ Fđ + P =0

=> T = Fđ +P

Từ hình:  Fđ  P => T = F2đ + P2

 

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ