Khối lượng Mặt Trời

Vật lý 10.Khối lượng Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

M


Nội dung:

Mặt Trời cấu tạo bởi các nguyên tố :

72 % Hidro

26% He

2 % O,Ne,C,Si,Mg,Fe,N.

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị