Khối lượng Mặt Trời

Vật lý 10.Khối lượng Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

M

Mặt Trời cấu tạo bởi các nguyên tố :

72 % Hidro

26% He

2 % O,Ne,C,Si,Mg,Fe,N.

hinh-anh-khoi-luong-mat-troi-23-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ