Công suất tiêu thụ - Vật lý 12

Vật lý 12. Công suất tiêu thu.BHướng dẫn chi tiết.

Công thức:

P


Nội dung:

 

Khái niệm:

P là công suất tiêu thụ ở nơi tiêu thụ điện, khi truyền tải công suất phát bị giảm do hao phí nhiệt trên dây. 

 

Đơn vị tính: Watt W

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị