Hiệu điện thế của mạch ngoài

Hiệu điện thế của mạch ngoài là gì? Đơn vị tính. Vật Lý 11.

UN

Khái niệm: 

UN là hiệu điện thế mạch ngoài của mạch điện hoặc gọi là hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Volt (V)

 

hinh-anh-hieu-dien-the-cua-mach-ngoai-115-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ