Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

Vật lý 11. Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. Mạch mắc nối tiếp. Mạch có vôn kế, ampe kế. Hướng dẫn chi tiết.

UMN = UMI + UIN = UMI - UNI 

hinh-anh-cong-thuc-hieu-dien-the-giua-hai-diem-trong-mach-dien-951-0

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì có thể xem vôn kế không ảnh hưởng đến mạch.

Khi đó: UMN = UMI + UIN = UMI - UNI

Lưu ý:

- Những điểm nối bằng dây dẫn không có điện trở thì có thể chập lại với nhau.

- Mạch nối tắt: khi linh kiện bị nối tắt => bỏ qua linh kiện và xem như dây dẫn.

- Mạch có thêm dụng cụ đo:

hinh-anh-cong-thuc-hieu-dien-the-giua-hai-diem-trong-mach-dien-951-1

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ