Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Độ dịch chuyển góc

θ

Vật lý 10. Độ dịch chuyển góc. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Sai số dụng cụ

Adc

Vật lý 10. Sai số dụng cụ

Sai số tuyệt đối của phép đo

A

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối của phép đo

Sai số tỉ đối

δA

Vật lý 10. Sai số tỉ đối.

Sai số tuyệt đối trung bình

A¯

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối trung bình.

Advertisement

Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

A1; A2; ... ;An 

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

A¯

Vật lý 10. Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

Giá trị của các lần đo

A1, A2, ... An

Vật lý 10. Giá trị của các lần đo

Số lần đo - n

n

Vật lý 10. Số lần đo - n.

Advertisement

Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10

η

Vật lý 10. Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Bán kính Mặt Trời

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Thủy

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Kim

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Hỏa

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Mộc

31 thg 10, 2021

R

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị