Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

Vật lý 10. Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

Công thức:

A¯


Nội dung:

Khái niệm:

A¯ là giá trị trung bình của các lần đo.

Công thức: A¯ = A1 + A2 + ... + Ann

 

Đơn vị tính: không có

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị