Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10

Vật lý 10. Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

η


Nội dung:

Khái niệm:

- Kích thước của độ nhớt được biểu thị bằng hệ số độ nhớt.

- Các chất lỏng khác nhau có chỉ số độ nhớt khác nhau, nó tương tự như độ brix trong thực phẩm. Một lượng nhỏ chất lỏng (như glycerin) có thể có hệ số nhớt là 15, hệ số nhớt của dầu ô liu gần bằng 1.

 

Đơn vị: Poise

Hệ thống đơn vị quốc tế sử dụng Pa.giây (1 poise = dyne ·second/cm = 10 Pa.s) 

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị