Số lần đo - n

Vật lý 10. Số lần đo - n.

Công thức:

n


Nội dung:

Khái niệm:

n là số lần đo được lặp lại khi thực hiện các thao tác đo đạc ở phòng thí nghiệm.

 

Đơn vị tính: lần đo

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị