Hệ số căng mặt ngoài của một số chất

Vật lý 10.Hệ số căng mặt ngoài của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức

Công thức:

σ


Nội dung:

Hệ số căng bề mặt được sử dụng trong công thức lực căng bề mặt.

F=σl

Trong đó σ là hệ số căng bề mặt phụ thuộc vào nhiệt độ và hệ số đo bằng thực nghiệm.

Có thể dùng phương pháp thể tích giọt để đo.

 

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị