Độ giảm điện thế - Vật lý 12

Vật lý 12. Độ giảm điện thế. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

U


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Khi truyền tải, do dây có điện trở nên hiệu điện thế nơi tiêu thụ sẽ bị giảm U so với hiệu điện thế ban đầu.

- Ta có: U=R.I=U1-U2 với U2 hiệu điện thế nơi đến.

 

Đơn vị tính: Volt (V)

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị