Công suất hao phí khi truyền tải - Vật lý 12

Vật lý 12. Công suất hao phí khi truyền tải. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

Php


Nội dung:

 

Khái niệm:

Php là công suất hao phí do nhiệt sinh ra trên dây khi truyền tải điện năng đi xa.

 

Đơn vị tính: Watt W

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị