Dòng điện qua dây trung hòa - Vật lý 12

Vật lý 12. Dòng điện qua dây trung hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

I0


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Trong cách mắc mạch và tải hình sao, dây trung hòa sẽ giúp mạch không bị quá tải.

- Ta có: i0=i1+i2+i3 với i1, i2, i3 là dòng qua các tải.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị