Độ cứng của lò xo sau khi thay đổi - Vật lý 12

Vật lý 12. Độ cứng của lò xo khi sau khi thay đổi. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

k' 


Nội dung:

 

Khái niệm:

- k' là độ cứng của lò xo sau khi bị cắt ngắn.

- Khi thay đổi các yếu tố khối lượng, độ cứng thì chu kì cũng thay đổi.

 

Đơn vị tính: N/m

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị