Biên độ tại một điểm đang xét trong giao thoa sóng - Vật lý 12

Vật lý 12. Biên độ tại một điểm đang xét trong giao thoa sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

AM, A1M, A2M


Nội dung:

 

Khái niệm:

AM, A1M, A2M là biên độ tổng hợp tại các điểm đang xét trong giao thoa sóng cơ, biên độ này phụ thuộc vào độ lệch pha do hai nguồn truyền đến.

 

Đơn vị tính: centimét cm

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị