Tin tức

Năng lượng photon phát quang - Vật lý 12

Vật lý 12.Năng lượng photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

εpq

Năng lượng của phton phát ra sau khi bị kích thích

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ