Hiệu điện thế tức thời của hai phần tử mạch xoay chiều - Vật lý 12

Vật lý 12. Hiệu điện thế tức thời của hai phần tử mạch xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức

Công thức:

uRL, uRC, uLC, uCD


Nội dung:

 

Khái niệm:

uRL là hiệu điện thế tức thời của hai phần tử điện trở và cuộn cảm, uRC là hiệu điện thế tức thời của hai phần tử điện trở và tụ điện, uLC là hiệu điện thế tức thời của hai phần tử tụ điện và cuộn cảm, uCD là hiệu điện thế tức thời của cuộn dây không thuần cảm.

 

Đơn vị tính: Volt  V

 

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị