Tin tức

Điện tích proton

Vật lý 11.Điện tích proton. Hướng dẫn chi tiết.

qp

Ý nghĩa: hạt cơ bản mang điện tích dương và nằm bên trong hạt nhân.

Năm 1917,Ernet Rutherford chứng minh hạt nhân Hiđro có trong những hạt nhân khác.

Năm 1919, Ernet Rutherford là người đầu tiên khám phá ra proton khi tiến hành bắn phá Hiđro bằng hạt alpha.

Việc sử dụng từ proton đầu tiên bắt đầu từ nắm 1920

hinh-anh-dien-tich-proton-56-0

Trong nguyên tử cân bằng điện: số proton bằng số điện tích.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ