Tin tức

Khối lượng proton

Vật lý 11.Khối lượng proton. Hướng dẫn chi tiết.

mp

mp=1,00728 u

Khối lượng của proton lớn hơn 80 -100 lần tổng khối lượng ba hạt quark hóa trị của nó

hinh-anh-khoi-luong-proton-57-0

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ