Khối lượng sao Hải Vương

Vật lý 10.Khối lượng sao Hải Vương. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

M


Nội dung:

Sao Hải Vương :

Khí quyển gồm:

80±3,2% H219±3,2% He1,5±0,5% CH4

Lõi :Sắt, Niken, SIlicat bằng 1,2 M của Trái Đất

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị