Hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

Vật lý 12. Hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

URL,URC,ULC,UCD


Nội dung:

 

Khái niệm:

URL là hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử điện trở và cuộn cảm, URC là hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử điện trở và tụ điện, ULC là hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử tụ điện và cuộn cảm. UCD là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn dây không thuần cảm.

 

Đơn vị tính: Volt  V

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị