Số bức xạ có thể phát ở quỹ đạo dừng n - Vật lý 12

Vật lý 12. Số bức xạ có thể phát ở quỹ đạo dừng n. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

N


Nội dung:

 

Khái niệm:

Khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ phát ra bức xạ, số bức xạ này phụ thuộc vào vị trí của electron trên quỹ đạo dừng nào.

 

Đơn vị tính: bức xạ

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị