Dòng điện sinh ra trên quỹ đạo dừng - Vật lý 12

Vật lý 12. Dòng điện sinh ra trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

In


Nội dung:

 

Khái niệm:

Electron chuyển động với một quỹ đạo tròn và cứ một khoảng thời gian thì đi hết 1 vòng, ta xem như đây là một dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị