Tần số phát ra khi chuyển mức - Vật lý 12

Vật lý 12. Tần số phát ra khi chuyển mức. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

fmn


Nội dung:

 

Khái niệm:

fmn là tần số photon phát ra khi e chuyển mức từ m sang n.

 

Đơn vị tính: Hertz (Hz)

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị