Tin tức

Bước sóng photon phát quang - Vật lý 12

Vật lý 12.Bước sóng photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

λpq

Bước sóng tối đa để có thể quan sát hiện phát quang

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ