Bán kính Mặt Trăng

Vật lý 10.Bán kính Mặt Trăng. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

R


Nội dung:

Thể tích 2,197 .1010 km3

Khối lượng riêng 3,344 g/cm3

DIện tích bề mặt 3,793.107 km2

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị