Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời

Vật lý 10.Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

T


Nội dung:

Qũy đạo dạng eclip và tâm quỹ đạo quay nằm ngoài thể tích Mặt Trời.

Ý nghĩa ; Thời gian sao Mộc quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình : 13,07  km/s

   

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị