Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Trái Đất

Vật lý 10.Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Trái Đất.

gTĐ

+ Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào độ cao càng lên cao càng giảm.

+ Ở những nơi khác nhau có gia tốc rơi tự do khác nhau. Ví dụ Kuala Lumpur 9,776 m/s2 , ở Washington DC 9,801 m/s2

+ Giá trị rơi tự do trung bình 9,81 m/s2

hinh-anh-gia-toc-roi-tu-do-gan-mat-dat-tren-trai-dat-2-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ