Tin tức

Điện trường cần đặt để hạt bụi cân bằng trong điện trường đều

Vật lý 11.Điện trường cần đặt để hạt bụi cân bằng trong điện trường đều. Hướng dẫn chi tiết.

E=mgq

hinh-anh-dien-truong-can-dat-de-hat-bui-can-bang-trong-dien-truong-deu-891-0

Để hạt bụi cân bằng :

F=PqE=mgE=mgq

Điện trường cần đặt cùng chiều với g khi q<0

Điện trường cần đặt ngược chiều với g khi q>0

Áp dụng được khi đề bài hỏi điện cần đặt để điện tích tiếp túc đi thẳng khi bay vuông góc với điện trường.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ