Tin tức

Định luật bảo toàn điện tích.

Vật lý 11. Định luật bảo toàn điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

q1 +q2 = q1' + q2'

Lưu ý:

Điện tích của 2 quả cầu tích điện q1 và q2sau khi tiếp xúc: q1' = q2' = q1 + q22

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ