Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

Công thức xác định gia tốc trọng trường tại mặt đất hoặc gia tốc trọng trường tại một độ cao bất kì? Có video hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

1. Video bài giảng

Mời các bạn xem video bài giảng.

Video chi tiết

2. Công thức xác định gia tốc trọng trường

a. Gia tốc trọng trường tại mặt đất

g = GMR2

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-gia-toc-trong-truong-153-0

b. Gia tốc trọng trường tại độ cao h

gh = GM(R+h)2

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-gia-toc-trong-truong-153-1

Trong đó: 

G = 6,67.10-11 (Nm2kg2): hằng số hấp dẫn.

M: khối lượng Trái Đất (kg).

R: bán kính Trái Đất (m).

h: độ cao của vật so với mặt đất (m).

c. Công thức tỉ lệ

Ta lập tỉ số: ghg = (RR + h)2 gh = g(RR + h)2 

d. Tại sao g = 9,8  10 m/s2

Trong công thức g = GMR2, ta có G và M là hằng số không đổi, bán kính Trái Đất R thực ra là một biến số. Vì bề mặt Trái Đất không phải là hình dạng quả cầu tròn mà có những vị trí cao lên như đồi núi, có những vị trí lõm xuống như ao hồ, sông suối. Do đó, bán kính Trái Đất R sẽ thay đổi giá trị ở các vị trí khác nhau. Suy ra, độ lớn gia tốc trọng trường g sẽ phụ thuộc vào vĩ độ địa lý nơi ta xét v có giá trị g = 9,8  10 m/s2.

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ