Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Dao động điều hòa. Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Fnénmax 

 

Khái niệm:

Lực nén của con lắc lò xo chỉ xuất hiện khi trong quá trình dao động chiều dài của lò xo nhỏ hơn chiều dài tự nhiên của nó. Đồng nghĩa với việc lò xo treo thẳng đứng và biên độ lớn hơn độ biến dạng tại VTCB (A>l).

Đơn vị tính: Newton (N)

 

hinh-anh-luc-nen-cuc-dai-cua-con-lac-lo-xo-485-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ