Số chuyển động tròn mà vật thực hiện được

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

N


Nội dung:

Khái niệm:

Số vòng mà vật thực hiện được trong chuyển động tròn đều.

 

Đơn vị  tính: vòng

 

hinh-anh-so-chuyen-dong-tron-ma-vat-thuc-hien-duoc-481-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ