Vận tốc theo phương ngang của vật - Vật lý 10

Vật lý 10. Chuyển động ném ngang. Vận tốc theo phương ngang của vật. Hướng dẫn chi tiết.

vx

 

Khái niệm: 

vx là vận tốc của vật theo phương ngang.

 

Đơn vị tính: m/s

hinh-anh-van-toc-theo-phuong-ngang-cua-vat-vat-ly-10-66-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ