Hằng số Plank

Vật lý 12.Hằng số Planck . Hướng dẫn chi tiết.

h

Ý nghĩa : hằng số hạ nguyên tử có giá trị nhỏ nhất trong các hằng số được biết đến. 

Được Max Planck đề ra vào năm 1899, thường được dùng trong công thức tính năng lượng của hạt photon. Ứng dụng sâu hơn trong vật lý hạt nhân, cơ học lượng tử.

hinh-anh-hang-so-plank-64-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ